Oasis of Hope

Mange barn i verden lever under uverdige forhold. Ifølge FN’s barnekonvensjon har alle barn rett til de mest grunnleggende ting, som mat, klær, skolegang og omsorg.

Oasis of Hope sitt mål er å bidra til at fattige og foreldreløse barn i Kenya skal få mulighet til skolegang. Dette gjør de ved å gi dem mat, omsorg og undervisning på Oasis of Hope-skolen hver dag.

Skolen har ca. 200 elever fra babyclass til og med 9. trinn, med en klasse pr. trinn. Skolen har tretten lærere og to kokker. Disse gjør alle en fabelaktig innsats for at elevene skal få en god og trygg skolehverdag. Selv om lønna er minimal, står de på hver dag for at elevene skal få mat og undervisning. Mange av barna ser på skolen som sitt hjem, og tilbringer også store deler av helgene på skolen. Her treffer de andre barn å leke med og det er alltid en eller flere lærere tilstede.

Bakgrunn

Oasis of Hope er en uavhengig organisasjon som skal yte hjelp til utdanning for fattige og foreldreløse barn på Mbita i Kenya. 

Dette gjør de ved å gi elevene på Oasis of Hope-skolen mat, omsorg og undervisning hver dag. Skolen ligger i et område som er sterkt preget av HIV/Aids. Svært mange barn her er delvis eller helt foreldreløse, og de vokser opp i stor fattigdom. Å komme på skolen med mat i magen er ingen selvfølge. Det er heller ingen selvfølge at de får lunsj hjemme. Dette betyr at enkelte barn går en hel skoledag på tom mage. Vi vet at læringsutbyttet blir deretter, og mange av barna får ikke fortsette på skolen. Uten skolegang vil flere  stikke av til større byer for å skaffe seg en jobb. Dette ender ofte i rusmisbruk og prostitusjon. Derfor er to daglige måltider på skolen avgjørende for at de klarer å fullføre skolegangen sin.

Les mer om Oasis of Hope her